| DOSTALI JSME CENU!

DRAZÍ PŘÁTELÉ! OSLAVUJEME !

 

Vyhráli jsme 1. místo v soutěži Karla Hubáčka STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE v kategorii ,,VEŘEJNÝ PROSTOR A KOMUNIKACE“ !! 

Náš park Nové Vratislavice si odnesl cenu, kterou přebíral starosta Vratislavic nad Nisou a my byli u toho!

 

Při slavnostním vyhlášení výsledků, které proběhlo ve čtvrtek 24. října 2019 v aule Technické univerzity v Liberci, byly oceněny nejúspěšnější přihlášené realizace. Vyhlašovateli soutěže jsou Liberecký kraj a partneři, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Český svaz stavebních inženýrů, Technická univerzita v Liberci a ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.

 

Více informací na https://stavbaroku.lk/