| KONTAKT

ING. KRISTÝNA HAISOVÁ
projekční práce v oblasti zahradní a krajinářské architektury

IČO: 04376439
Tel: +420 736 231 844               
Adr: Svatoslavova 513/15, 140 00 Praha 4 – Nusle   
EM: haisovakristyna@gmail.com
FB: www.facebook.com/haisovakristyna